Završen teoretski dio 35. ciklusa izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

U petak, 1. ožujka završio je teoretski dio 35. ciklusa izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, organiziran sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola („Narodne novine“, br. 78/15 i 102/19) i Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor („Narodne novine“, br. 138/20).


Teoretski dio izobrazbe proveden je u tri modula, svaki u trajanju od 5 radnih dana po 7 školskih sati dnevno:
 
  1. Uvod u unutarnju reviziju i sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, od 29. siječnja do 2. veljače 2024.
  2. Metodologija rada unutarnje revizije, od 12. do 16. veljače 2024. i 
  3. Financijsko upravljanje i računovodstvo, od 26. veljače do 1. ožujka 2024.

Teoretski dio prezentiralo je ukupno 11 predavača, a izobrazbu je pohađalo 16 polaznika, od toga 13 iz institucija na državnoj razini te 3 iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Ukupna provedba teoretskog dijela izobrazbe od strane polaznika ocijenjena je ocjenom 4,55.